Siedem różnic między nawozem organicznym a nawozem chemicznym

Nawóz organiczny:

1) Zawiera dużo materii organicznej, która może poprawić żyzność gleby;

2) Zawiera różnorodne składniki odżywcze, a składniki odżywcze są zbilansowane w sposób wszechstronny;

3) Zawartość składników odżywczych jest niska, więc wymaga dużo aplikacji;

4) Czas działania nawozu jest długi;

5) Pochodzi z natury i nie zawiera żadnego związku chemicznego w nawozie. Długotrwałe stosowanie może poprawić jakość produktów rolnych;

6) W procesie produkcji i przetwarzania, o ile jest on całkowicie rozłożony, można poprawić odporność roślin na suszę, choroby i owady, a także zmniejszyć ilość stosowanego pestycydu;

7) Zawiera dużą ilość pożytecznych mikroorganizmów, które mogą wspomagać proces biotransformacji w glebie i sprzyja ciągłej poprawie żyzności gleby;

Nawóz chemiczny:

1) Może dostarczać uprawom tylko nieorganiczne składniki odżywcze, a długotrwałe stosowanie będzie miało negatywny wpływ na glebę, powodując, że gleba będzie „bardziej zachłanna”;

2) Ze względu na pojedynczy gatunek składników odżywczych, długotrwałe stosowanie łatwo doprowadzi do braku równowagi składników odżywczych w glebie i żywności;

3) Zawartość składników odżywczych jest wysoka, a dawka nanoszenia jest niska;

4) Okres działania nawozu jest krótki i ostry, co łatwo powoduje utratę składników odżywczych i zanieczyszczenie środowiska;

5) Jest to rodzaj chemicznej substancji syntetycznej, a niewłaściwe zastosowanie może obniżyć jakość produktów rolnych;

6) Długotrwałe stosowanie nawozów chemicznych może obniżyć odporność roślin, co często wymaga dużej ilości chemicznych pestycydów dla utrzymania wzrostu plonów, co łatwo spowodować wzrost szkodliwych substancji w żywności;

7) Hamowanie aktywności mikrobiologicznej gleby prowadzi do spadku zdolności gleby do automatycznej regulacji.


Czas publikacji: 06.05.-2021 r