Aktualności

 • Every flower of a crop depends on fertilizer.

  Każdy kwiat rośliny zależy od nawozu.

  Połączenie nawozów organicznych i nieorganicznych jest ważnym sposobem na poprawę żyzności gleby, połączenie użytkowania gruntów i odżywiania oraz zwiększenie produkcji i dochodów. Wyniki pokazały, że połączenie nawozu chemicznego i słomy...
  Czytaj więcej
 • Udział nawozów organicznych w rolnictwie

  1. Poprawa żyzności gleby 95% pierwiastków śladowych w glebie występuje w formie nierozpuszczalnej i nie może być przyswojona i wykorzystana przez rośliny. Jednak metabolity drobnoustrojów zawierają dużą liczbę kwasów organicznych. Substancje te są jak gorąca woda dodana do lodu. Śledź e...
  Czytaj więcej
 • Siedem różnic między nawozem organicznym a nawozem chemicznym

  Nawóz organiczny: 1) Zawiera dużo materii organicznej, która może poprawić żyzność gleby; 2) Zawiera różnorodne składniki odżywcze, a składniki odżywcze są zbilansowane w sposób wszechstronny; 3) Zawartość składników odżywczych jest niska, więc wymaga dużo aplikacji; 4) Fer...
  Czytaj więcej
 • Siedem zalet nawozu organicznego

  Najważniejszą rolą nawozu organicznego jest poprawa materii organicznej gleby, poprawa fizycznych i chemicznych właściwości gleby, poprawa zdolności ochrony wody w glebie i ochrony nawozów oraz pomoc uprawom w zwiększeniu plonów i zwiększeniu dochodów. ...
  Czytaj więcej
 • Funkcja nawozu organicznego

  Nawóz organiczny pochodzi z roślin lub zwierząt. Jest to materiał węglowy stosowany do gleby w celu zapewnienia odżywiania roślin jako swojej głównej funkcji. Dzięki przetwarzaniu substancji biologicznych, odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz pozostałości roślinnych toksyczne i szkodliwe substancje są e...
  Czytaj więcej
 • Sześć korzyści nawozu organicznego w połączeniu z nawozem chemicznym

  1. Powinniśmy dobrze wykorzystać zalety i wady, aby poprawić żyzność gleby. Nawóz chemiczny ma pojedynczy składnik odżywczy, wysoką zawartość, szybkie działanie nawozowe, ale krótkotrwały; nawóz organiczny ma pełne działanie odżywcze i długotrwałe działanie nawozowe, co...
  Czytaj więcej
 • Używaj mniej nawozów chemicznych, a więcej nawozów organicznych

  Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych niszczy żyzność gleby Duża ilość nawozu chemicznego doprowadzi do wzbogacenia gleby w składniki odżywcze, metale ciężkie i toksycznej materii organicznej oraz do redukcji materii organicznej, co spowoduje zanieczyszczenie gleby, a nawet ...
  Czytaj więcej