Funkcja nawozu organicznego

Nawóz organiczny pochodzi z roślin lub zwierząt.

Jest to materiał węglowy stosowany do gleby w celu zapewnienia odżywiania roślin jako swojej głównej funkcji.

Poprzez przetwarzanie substancji biologicznych, odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz pozostałości roślinnych eliminowane są toksyczne i szkodliwe substancje, które są bogate w wiele korzystnych substancji, w tym różnorodne kwasy organiczne, peptydy i bogate składniki odżywcze, w tym azot, fosfor i potas.

Może nie tylko kompleksowo odżywić rośliny, ale także ma długotrwałe działanie nawozowe.

Może zwiększać i odnawiać materię organiczną gleby, promować rozmnażanie drobnoustrojów, poprawiać właściwości fizyczne i chemiczne oraz aktywność biologiczną gleby, która jest głównym składnikiem odżywczym do produkcji zielonej żywności.

Nawóz organiczny, potocznie zwany nawozem gospodarskim, to nawóz o powolnym uwalnianiu zawierający dużą ilość substancji biologicznych, pozostałości zwierzęcych i roślinnych, ekskrementów, odpadów biologicznych i innych substancji.

Nawóz organiczny zawiera nie tylko wiele niezbędnych pierwiastków i mikroelementów, ale także wiele organicznych składników odżywczych.

Nawóz organiczny to najbardziej wszechstronny nawóz.

Funkcja nawozu organicznego w produkcji rolniczej przejawia się głównie w następujących aspektach:

1. Popraw glebę i żyzność.

Po zastosowaniu nawozu organicznego do gleby, materia organiczna może skutecznie poprawić stan fizyczny i chemiczny oraz właściwości biologiczne gleby, dojrzeć glebę, zwiększyć zdolność ochrony i zaopatrzenia w nawozy oraz pojemność buforową gleby i stworzyć dobre warunki glebowe do wzrostu upraw.

2. Zwiększ wydajność i jakość.

Nawóz organiczny jest bogaty w materię organiczną i różne składniki odżywcze, zapewniając odżywianie roślinom uprawnym. Po rozkładzie nawozu organicznego może dostarczać energii i składników odżywczych dla aktywności mikrobiologicznej gleby, promować aktywność mikrobiologiczną, przyspieszać rozkład materii organicznej i wytwarzać substancje czynne, które mogą promować wzrost upraw i poprawiać jakość produktów rolnych.

3. Popraw wykorzystanie nawozów.

Nawóz organiczny ma więcej składników odżywczych, ale mniejszą względną zawartość, powolne uwalnianie, podczas gdy nawóz chemiczny ma wyższą jednostkową zawartość składników odżywczych, mniej składników i szybkie uwalnianie. Kwasy organiczne wytwarzane przez rozkład materii organicznej mogą również sprzyjać rozpuszczaniu składników mineralnych w glebie i nawozie. Nawóz organiczny i nawóz chemiczny wspomagają się wzajemnie, co sprzyja wchłanianiu roślin i poprawie wykorzystania nawozów.


Czas publikacji: 06.05.-2021 r