Każdy kwiat rośliny zależy od nawozu.

1

Połączenie nawozów organicznych i nieorganicznych jest ważnym sposobem na poprawę żyzności gleby, połączenie użytkowania gruntów i odżywiania oraz zwiększenie produkcji i dochodów.

Wyniki pokazały, że połączenie nawozu chemicznego i słomy powracającej na pole, nawozu chemicznego i obornika stajennego, nawozu chemicznego i obornika drobiowego lub nowego typu organiczno-nieorganicznego specjalnego nawozu wieloskładnikowego miało pewien wpływ na żyzność gleby.

Jednocześnie może zapewnić wysoką wydajność produkcji roślinnej, wysokie korzyści i wysoką jakość.

11

„Nawóz chemiczny nie jest ani toksyczny, ani szkodliwy”. o ile jest właściwie stosowany, nie będzie szkodliwy,Tylko wtedy, gdy jest używany zbyt często i zagraża środowisku, wpłynie na zdrowie ludzi.

Nawóz chemiczny jest niezbędny do produkcji rolnej.

Dopóki nawożenie naukowe, dobre wykorzystanie dobrych rzeczy do produkcji rolnej, do diety ludzi jest dobre.

111

W tysiącleciu chińskiej cywilizacji rolniczej bardzo ważna jest rola nawozu organicznego.

Nawóz organiczny ma wszechstronne właściwości odżywcze.

Wszystkie rodzaje pierwiastków mogą nawozić glebę, co może przynieść więcej węgla i uczynić glebę bardziej żyzną.

Powinniśmy zachęcać ludzi do stosowania nawozów organicznych i łączenia nawozów organicznych i nieorganicznych, zwłaszcza w uprawach dochodowych.


Czas publikacji: 06.05.-2021 r